Оголошення Д.26.001.282014-09-01

Захист кандидатської дисертації Загорулько Марії Анатоліївни

25 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.28 відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08 – естетика Загорулько Марії Анатоліївни на тему: «Естетичний тезаурус Чернігівського літературно-філософського кола доби українського Бароко».