Кононенко Тарас Петрович

 

(03.12.1964, м. Київ).

Доктор філософських наук, доцент.

Завідувач кафедри історії філософії

ауд.323

Тел.:239 34 47

Е-mail: taras_Kononenko@knu.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zYLTTEoAAAAJ&hl=uk

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1989) та аспірантуру кафедри історії філософії (1992). З 1993 р. – кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації – «Історико-філософська концепція В. Соловйова». У 2001 р. – присвоєно вчене звання доцента. З 2012 р. – доктор філософських наук, тема докторської дисертації: «Українознавчі виміри філософської спадщини Г. Сковороди. Розвиток методології науки».

В Київському університеті працює з 1992 р.: спершу на посаді асистента кафедри історії філософії, потім кафедри теорії та історії філософії. З 1998 – доцент кафедри історії філософії. У 2004 перевівся до НДІУ МОН України та призначений на посаду заступника директора з наукової роботи. З 2015 р. виконує обов’язки завідувача кафедри історії філософії. У 2016 р. обраний на посаду завідувача кафедри. Переобраний на новий термін у 2021 р.

Під керівництвом Т.П.Кононенка захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктор філософії (PhD, 2020 р.), 2-х дисертацій на здобуття наукового  ступеня доктора філософських наук із спеціальності «історія філософії». Здійснює керівництво 3-ма здобувачами за ОП доктор філософії на філософському факультеті. Всі аспіранти успішно виконали індивідуальні навчальні плани.

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 6 наукових монографій, 8 підручників, 9 навчально-методичних видань (особисті, колективні та у співавторстві), 121 наукову статтю (з них після захисту докторської дисертації – 14 опубліковано у фахових виданнях та 4 – у закордонних наукових виданнях).

Постійно бере участь у наукових конференціях в Україні та закордоном. Систематичні стажування розпочав з 25.09-11.12.1993 р. у Великобританії, Бірмінгемі, Woodbrooke, Selly Oak Colleges (The responding to conflict programme). За період з 2016 р. до вересня 2021 р. пройшов 3 програми з підвищення кваліфікації із загальним обсягом навчального часу 10 кредитів ЄКТС, що засвідчено офіційними сертифікатами.  

Головні напрямки наукових досліджень:

 • історія філософії;

 • методологія історико-філософських досліджень;

 • методологія гуманітарних наук;

 • українознавство;

 • українська філософія, історія, література та культура.

Читав курси:

2020 -2022 р.

 • «Нова філософія XVI-XVIII ст.»;

 • «Історія стародавньої філософії»;

 • «Методологія сучасних історико-філософських та логічних досліджень»;

 • «Історико-філософська та логічна лексикографія: практика укладання філософських словників»;

 • «Науковий семінар зі спеціалізації»;

 • «Студії з історії філософії»;

 • «Історико-філософська деконструкція марксистсько-ленінської теорії»;

 • «Парадигмальні виміри історико-філософської науки».

Читає курси:

2022 -2023 р.

 • «Експериментальна філософія Девіда Г’юма»;

 • «Науковий семінар з історії філософії та логіки»;

 • «Історико-філософська деконструкція марксистсько-ленінської теорії»;

 • «Філософія»;

 • «Парадигмальні виміри історико-філософської науки».

Співавтор виданих кафедрою історії філософії підручників, словника, програм. 

Презентація дослідницьких напрямків у наукових і методичних виданнях:

 1. Освіта ХХІ століття: філософія родинності. – К., 2001. – (у співавт.)

 2. Український етнос: ґенеза і перспективи. – К., 2002. – (у співавт.)

 3. Підручник з історії філософії для вищих навчальних закладів. – К., 2002.

 4. Історія філософії : словник / за заг. ред. В.І. Ярошовця. – К., 2005. – (у співавт.).

 5. Історія філософії : підручник : у 2 т. – К., 2007. – Т.1. – (у співавт.).

 6. Розмовник «АНУ». Гуцульська говірка - українською, польською, російською. - К.: НДІУ, 2007.

 7. Народно-звичаєві обрії філософії Г.Сковороди. Вступ до методології українознавства / Тарас Кононенко. – К.: Науково-дослідний інститут українознавства, 2008. – 174 с.

 8. Божественна симфонія Григорія Сковороди: Українознавчі виміри філософської спадщини / Тарас Кононенко. – Тернопіль: Джура, 2010.

 9. Україна у нас одна. У 3-х кн. - Кн.1. – Київ: Українське агентство інформації та друку «Рада». 2012. – (у співавт.)

 10. Україна у нас одна: у 3-х кн. – Кн.2. – Київ: ННДІУВІ, 2012. – (у співавт.)

 11. Україна у нас одна. У 3-х кн. – Кн. 3. – Тернопіль: Джура, – 2015. – (у співавт.)

 12. Kononenko T. (2017) Ukrainian National Identity between European Values and «Homo Sovieticus» Hybrid Identity: Synergy of uncertainty and stipulations. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія, "Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy". Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Вип. 2. С. 31-34. 

 13. Кононенко Т. (2017) Концепція "Програми з історії філософії": задум – концепція – концепційна розробка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія, "Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy". - Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Вип. 1. С. 32-34.

 14. Кононенко Т. (2019) «Наука – методологія – навчання» у інтегративній єдності освітньо-наукового процесу з історії філософії та суміжних спеціальностей і галузей знань. Філософія індійської культури: наук.-метод. посібн. інновац. типу. К: Агентство "Україна". С. 4-14.

 15. Кононенко Т. (2019) Рене Декарт Дискурсія про метод; Метафізичні медитації: Семінар (В. Кебуладзе, Т. Кононенко, О. Панич, О. Хома). Філософська думка, Вип. 3 С. 124-130.

 16. Кононенко Т. (2021) Республіка краснописьменства. Коментар до перекладів українською мовою термінів з праці Девіда Г’юма «Про есеїстичне письменство» (у співавт. Г. Ільїна). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія, "Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy". Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». Вип. 5. С. 18-28.

 17. Кононенко Т. Індійська філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів / колектив авторів; за загальною редакцією Т.П. Кононенка. Харків: Фоліо, 2019. 142 с.

 18. Кононенко Т. Філософія індійської культури: науково-методичний посібник інноваційного типу. (Загальна редакція, укладач, у співавторстві). К.: Агентство "Україна", 2019. 264 с.

 19. Кононенко Т. Contemporary Studies Філософія XX-XXI ст.: навчально-методичний посібник інноваційного типу / колектив авторів; за загальною редакцією Т.П. Кононенка. К.: Знання України, 2020. 215 с.

 20. Археографічний довідник з історії філософії. Наукові видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка у галузі філософії. 1944 - 1961 рр. (Тарас Кононенко, Наталія Щербина, Ірина Петленко, Аліна Бородій). 2021. Режим доступу: http://artmind.ndiu.org.ua/catalog/book/95

 21. Тарас Кононенко. Симфонії Світів Григорія Сковороди // Сковорода і Ми / упор. Олесь Доній /. К.: Саміт-книга, 2022. - 224 с. - С. 60-82.

Нагороди: знак МОН України «Відмінник освіти» (2005); знак МОН України «За наукові досягнення» (2007); знак МОН України «Петро Могила» (2008).