Хома Олег ІгоровичДоктор філософських наук, професор

професор кафедри за сумісництвом


Засновник та головний редактор історико-філософського журналу «Sententiae» (з 2000). Член редакційної колегії журналу «Філософська думка» (з 2008).

Перекладач багатьох філософських текстів з французької й латини та автор коментарів до них, один з перекладачів і редакторів українського видання «Європейського словника філософій» (2009-2016, Київ: вид. «Дух і Літера»).

Сфера наукових інтересів

Французька філософія XVI–XVIII ст., західна модерна філософія, сучасна французька філософія, схоластична філософія, неперекладність філософських термінів, українська філософська термінологія.

Автор концепції симптоматологічної мисленнєвої стратегії в західній філософії Нового часу.

Премії та гранти

2001 і 2014 став лауреатом премії Програми сприяння видавничій справі «Сковорода», яку здійснюють Посольство Франції та Французький інститут в Україні (за переклад і видання творів, відповідно,  Ж.-Ж. Руссо «Про суспільну угоду» і Р. Декарта “Медитації про першу філософію / Метафізичні медитації”).

2005 року удостоєний МО України медалі “Петро Могила”.

2011 отримав спеціальну премію Українського філософського фонду за розвиток жанру філософського коментаря.

2016 став лауреатом професійної премії Українського філософського фонду за найкращий редакційно-видавничий проєкт.

1998, 2004, 2009, 2015 отримував гранти французького Національного центру книги для роботи над перекладами і дослідженнями у Франції.

2020 року став кавалером ордену Французької республіки “Академічні пальми” ІІІ ступеня.

Основні публікації

Монографії

Истина и очевидность: симптоматологическое мышление в философии Модерна (1998)

Коментарі й примітки до «Думок» Паскаля (2009, у співавторстві з Е. Чухрай)

Коментарі примітки та бібліографічні матеріали до твору С. Пінкерса «Джерела християнської моралі» (2013, у співавторстві з Е. Чухрай)

«Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун (упорядник і науковий редактор, 2013, 2 вид. 2021)

Русо Ж.-Ж. Вибрані трактати (Харків, Фоліо, 2017, укр., упорядн. і перекл.) 

Декарт Р. Метафізичні твори (Харків, Фоліо, 2018, укр., упорядн. і перекл.)

Наукові статті

 • Хома, О. (2022). Скептичні вислови в «Нарисах пірронізму» і Декартів проєкт «Медитацій про першу філософію». Sententiae, 41(2), 24–65. https://doi.org/10.31649/sent41.02.024

 • Хома О. Чого шукає історик філософії? Marion, J.-L. (2021). Questions cartésiennes III: Descartes sous le masque du cartésianisme. Paris: PUF. [Текст] / О. Хома // Sententiae. – 2022. – № 1. – С. 130-140.

 • Хома, О. (2021). “Аристократична метафізика” і стереотипи. Jolibert, B. (2020). Descartes en questions: l`urgence d`un retour aux textes. Paris: L`Hrarmattan. Sententiae, 40(2), 111–114. https://doi.org/10.31649/sent40.02.111

 • Хома, O. (2020). Коментар до українського перекладу «Нарисів піронізму» Секста Емпірика (І, 1-13). Sententiae, 39(2), 170–172. https://doi.org/10.31649/sent39.02.170

 • Хома, О. (2020). Спіноза у фокусі національних традицій. Stetter, J., & Ramond, C. (Eds.). (2019). Spinoza in 21st-century American and French philosophy: metaphysics, philosophy of mind, moral and political philosophy. London: Bloomsbury Academic. Sententiae, 39(2), 207–209. https://doi.org/10.31649/sent39.02.207

 • Хома О. Сучасне глобальне декартознавство Nadler, S. et al (2019). The Oxford Handbook of Descartes and Cartesianism. Oxford: Oxford UP [Текст] / О. Хома // Sententiae. – 2019. – № 2. – С. 112-115.

Переклади і коментарі

 • Мальбранш Н. “Про пошук істини” (Київ, 2001, укр.)

 • Кондорсе Про вибори (Львів, 2004, укр.)

 • Пулен де ла Бар Ф. Про рівність статей (Київ, 2006, укр.)

 • Ляйбніц Ґ. В. Принципи природи і благодаті… (Київ, 2008, укр., загальна редакція)

 • Паскаль Б. Думки (Київ, 2009, укр., у співпраці з А. Перепадею)

 • Пінкерс С. Джерела християнської моралі (Київ, 2013, загальна редакція)

 • Ляйбніц Ґ. В. Монадологія… (Вінниця, 2013, укр., загальна редакція)

 • Декарт Р. Медитації про першу філософію/Метафізичні медитації (Київ, 2013, 2 вид. 2021, укр./лат./фр., у співпраці з А. Баумейстером)

 • Русо Ж.-Ж. Про суспільну угоду (Харків, Фоліо, 2017, укр.)

 • Декарт Р.  Дискурсія про метод (Харків, Фоліо, 2018, укр., наук.ред.)

 • Секст Емпірик “Нариси пірронізму” (І, §§ 1-13, Sententiae, 2020, укр./давн.гр., наук.ред. перекладу Л. Звонської)