Ільїна Галина ВолодимирівнаДоктор філософських наук

Доцент кафедри історії філософії

ауд. 323

Тел.:239 34 47

Е-mail: ilina@knu.ua

Отримала ступінь магістра філософії на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006 році (спеціальність «Філософія», диплом з відзнакою). У 2007 році була володарем гранту президента України для обдарованої молоді. У 2010 році захистила дисертацію на тему «Самоідентичність у життєдіяльності людини» та отримала ступінь кандидата філософських наук. У 2019 році захистила дисертацію на тему «Візуальне мислення в історико-філософській ретроспективі» та отримала ступінь доктора філософських наук. З 2018 року працює на кафедрі історії філософії, де викладає курси «Філософія Середніх віків та доби Відродження», «Нова філософія 16-18 ст.», «Провідні тенденції розвитку філософії 19-21 століття», «Історико-філософські кейси візуальних теорій», «Visual studies», «Філософія науки та інновацій».  У 2022 році була візитуючим науковим співробітником Центру досліджень Південно-Східної Європи Грацького університету Карла-Франца (м. Грац, Республіка Австрія) та асоційованим дослідником Науково-дослідного центру історії трансформацій Віденського університету (м. Відень, Австрія).  

Володіє сертифікатами щодо додаткового навчання та підвищення кваліфікації: Сертифікатом за Програмою додаткової (до вищої) освіти іноземної мови для наукових і професійних цілей (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012); Сертифікатом викладання дисциплін англійською мовою "Academic Teaching Excellence. English as the Medium of Instruction" (Британська рада в Україні, 2015); Сертифікатом англійської мови для дослідників Researcher Connect (Британська рада в Україні, 2017); Сертифікатом щодо володіння сучасними інструментами та програмам інтерактивної візуалізації даних (Центр інноваційного розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2021); KNU Teach Week – підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021). 

Була відзначена 5 подяками за професійну діяльність, зокрема: 1) Подяка від галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії К.Гірняк, видана Одеським національним університетом ім.І.І.Мечнікова Міністерства освіти та науки України (2019 р.); Подяка за творчу співпрацю в організації та проведенні конференції “XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна 2016: Економіка” (2016). 

Є членом наукових товариств: Товариства цифрової історії філософії (кафедра історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Товариства Центру австрійсько-українських культурних досліджень (Грац, Австрія), Українського філософсько-економічного наукового товариства (Київ, Україна).  

Г. В. Ільїна є автором монографії «Генеза культури мислення: логос, раціо, візіо» (Київ, 2018). Була автором та співавтором понад 100 публікацій, включаючи колективні монографії, посібники, навчально-методичні матеріали, а також статті в українських та міжнародних наукових виданнях. 

Сфери наукових інтересів:

 • історія європейської філософії
 • філософська візуалістика
 • цифрова гуманітаристика
 • українознавство
 • дослідження ідентичностей

Викладає дисципліни: 

 • Філософія Середніх віків та доби Відродження
 • Нова філософія (XVI-XVIII ст.)
 • Історико-філософські кейси візуальних теорій
 • Візуальні студії
 • Провідні тенденції розвитку філософії ХІХ-ХХІ століття
 • Історико-філософські концепції ХІХ-ХХІ століття
 • Філософія науки та інновацій

Основні наукові праці:

 1. Ільїна Г.В. Генеза культури мислення: логос, раціо, візіо. Монографія. Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2018. 368 с.
 2. Кононенко Т. П., Ільїна Г. В. Республіка краснописьменства. Коментар до перекладу українською мовою термінів з праці “Про есеїстичне письменство” Девід Г*юма.  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія, 2(5), 18-28.
 3. Ільїна Г.В. Словник як форма укладання філософських змістів // Вісник Київського національного університету імена Тараса Шевченка. – 2017. – №1 (1). – С.12-15.
 4. Ільїна Г. В. Від естетики бачення до візуальної достовірності: джерела субʼєкт-обʼєктної парадигми модерну. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 137 (10). С. 190–193.
 5. Ільїна Г. В. Візуальна парадигма в епістемології Раннього Модерну. Гуманітарний вісник Запорізької інженерної академії. 2017. Вип. 70. С. 29–34.
 6. Ільїна, Г. (2022). Європа: геофілософський вимір. Glendinning, S. (2021). Europe: A Philosophical History (Parts 1-2). London & New York: Routledge. Sententiae, 41(3), 125–131.