Нетецька Євгенія Валеріївна


Нетецька Євгенія Валеріївна

кандидат філософських наук, асистент

Кафедра релігієзнавства: ауд.309, тел. 239-33-34 e-mail: religia@ukr.net

Освіта: закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011). Захист кандидатської дисертації „Динаміка православ’я в сучасній Україні (релігієзнавчий аналіз відносин Московського і Київського патріархатів)” (2015). Наукові інтереси: філософія релігії, православ`я. Професійна активність: 2014-2015 р.р. - провідний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків НАН України. 2015-2016 р.р. – старший лаборант кафедри релігієзнавства філософського факультету. З 2016 р. – асистент кафедри релігієзнавства.

Публікації:

1.  Нетецька Є.В. Проблема символу в релігії / Є.В. Нетецька // Гілея. – Збірник наукових праць. – Вип. № 117. – К.: ВІР УАН, 2017. – С.120-124.

2.  Нетецька Є.В. The problem of religious symbols in transpersonal psychology / Є.В. Нетецька // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник №1 (8) / 2017. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – C. 39-43.