Шинкаренко Олена Василівна


ШИНКАРЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА (26.08.1956, м. Кустанай Казахської РСР, тепер Казахстан).

Кандидат філософських наук, доцент.

Кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: eec_dep@univ.kiev.ua

Сurriculum Vitae

Закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка 1978 р., аспірантуру на кафедрі етики і естетики — 1986.

Працює в університеті з 1979 р.: ст. лаборант кафедри філософії ІПК при КДУ імені Тараса Шевченка, асистент, доцент кафедри етики, естетики та культурології.

Головні напрями наукових досліджень: етичні проблеми сучасних соціально-культурних трансформацій, політична етика, методологія аналізу cучасних моральних процесів.

Здійснює наукове керівництво роботою аспірантів. Була вченим секретарем Вченої ради філософського факультету, вченим секретарем Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 26.001.28. Викладає курси «Етика», «Українська і зарубіжна культура», спецкурси «Політична етика», «Людина і влада: морально-етичні проблеми».

Співавтор 1 монографії, 3 навчальних посібників, автор 45 наукових та науково-методичних праць.

Основні наукові праці:

1. Етичний потенціал «філософії серця» Памфіла Юркевича // Філософська і соціологічна думка. — 1996, № 3-4.

2. Проблема соціального порядку в умовах глобалізації // Людина і культура в умовах глобалізації. — К., 2003.

3. Соціальний порядок як «регулятивна ідея» соціально-культурного проектування // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип. 70—72. — К., 2004.

4. Етична теорія та моральна практика: у пошуках нових співвідношень // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наук. праць — К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006 — № 8 (2).

5. У пошуках практично дієвої моралі // Гуманітарні студії. Зб. наук. праць — КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. — Вип.4.