• Домашня
  • Новини
  • Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ"

Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ"

 

Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" - рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відображає найбільш вагомі результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури. 
ISSN: 2616-9975 (online)
ISSN: 2616-9967 (print)
DOI 10.17721/UCS
Збірник входить до Переліку наукових фахових видань з культурології (категорія Б)  наказ № 894 від 10.10.2022.
Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Індексується в міжнародних наукометричних базах даних:    CrossRef, Index Copernicus International (ICI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar.
Рік заснування збірника: 2017.
Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" - рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відображає найбільш вагомі результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури. 

ISSN: 2616-9975 (online)
ISSN: 2616-9967 (print)
DOI 10.17721/UCS

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань з культурології (категорія Б) наказ № 894 від 10.10.2022.

Міжнародна ліцензія Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: CrossRef, Index Copernicus International (ICI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar.

Рік заснування збірника: 2017.

Архів журналу до 2022 року (включно): http://ucs-univ.kiev.ua/index.php/ua/arkhiv

Сайт журналу: https://ucs.knu.ua/