Стеценко Леся Леонідівна


(05.05.1978, м. Вінниця).

Кандидат філософських наук, доцент.

Кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: eec_dep@univ.kiev.ua

 

Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2000 р., аспірантуру на кафедрі етики, естетики та культурології — 2004, має свідоцтво Державного університету гуманітарних наук (РФ) про підвищення кваліфікації за напрямком «філософія» (2007 р.).

Працює в університеті з 2004 р.: асистент, доцент кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету.

Головні напрями наукових досліджень:етичні виміри функціонування мистецтва, тенденції розвитку західноєвропейського мистецтва ХІХ—ХХ ст., соціологія мистецтва. Виконала програму міжнародного проекту сектору етики Інституту філософії РАН «Розвиток етичної освіти в вищій школі» (2004—2007 рр.), здійсненого при підтримці Open Society Institute — Soros Foundation. Викладає курси «Естетика», «Українська і зарубіжна культура», «Культурологія», спецкурс «Соціологія культури та мистецтва».

Автор 25 наукових та науково-методичних праць.
Основні наукові праці:

1. «Конкретна етика» як виправдання гедонізму // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. Вип. 16. — К., 2005.

2. Поняття «етика мистецтва»: до постановки проблеми // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. Випуск 18. — К., 2006.

3. Етика мистецтва: предмет і завдання // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наук. праць. — 2006, № 10 (23).

4. Художник как социальный критик в оппозиции этического и эстетического // Гуманітарний часопис: Зб. наук. праць. —2007, №4.