Подолян Галина Петрівна

(09.03.1974, с. Расавка Кагарлицького району Київської обл.).

Кандидат філософських наук, доцент.

Кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: eec_dep@univ.kiev.ua

 

Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1996 р., аспірантуру кафедри етики, естетики і культурології — 2000.

Працює в університеті з 2000 р.: асистент кафедри етики, естетики і культурології філософського факультету. Викладає курси «Етика і естетика», «Українська і зарубіжна культура», спецкурс «Компаративістика як метод культурологічного дослідження».

Головні напрями наукових досліджень: філософсько-етичний дискурс західноєвропейської традиції, політична етика, юридична етика, етика ділового спілкування, етична та культурологічна проблематика компаративістики та процесів глобалізації сучасного світу.


Головні напрямки наукових досліджень:

-        Сучасні тенденції філософсько-етичного дискурсу;

-        Соціальна етика;

-        Професійна та корпоративна культура та етика.

Читає курси:

-        Професійна та корпоративна етика;

-        Професійна етика актуарія;

-        Соціальна етика: історія та теорія проблеми;

-        Корпоративна культура.

Вибрані наукові праці:

-        Проблема формальної раціоналізації в теорії макдональдизації Дж. Рітцера. //Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні» 14 листопада 2014 р. – с.63-65;

-        Проблема адіафоризації та сучасне українське суспільство: морально-етичний аналіз//«Етичне та естетичне в людському світовідношенні»(Тези міжнародної наукової конференції «ХХVII-мі Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського», 11-12 лютого 2015 року.- Львів: «Видавництво «Ліга-Прес», 2015. С. 85-87;

-        Соціальні засади корпоративної культури//Українські культурологічні студії. Збірник наукових праць. - К.: ВПЦ ««Київський університет», 2018. –-№1(2). С.32-36.

 

Співавтор виданих кафедрою підручників «Прикладна етика»(2012)(розд. 6), «Етика. Естетика»(2014)(розд.6), «Професійна та корпоративна етика»(2019)(розд.5, 13) та навчальних програм. Автор більше 30 наукових публікацій.