Академічна мобільність

Якщо Ви студент денної форми навчання[1] і прагнете поїхати на навчання/стажування у закордонний заклад вищої освіти, Ви починаєте з того, що шукаєте пропозиції через ознайомлення з ресурсами для пошуку освітніх програм, грантів, стипендій.

На перший погляд, знайти освітню програму надзвичайно важко. Але великий шлях починається з першого кроку. 

Починати потрібно з розуміння того, чого саме Ви прагнете. І на основі цього розуміння Ви уважно вивчаєте перелік ресурсів для пошуку грантових програм.

Також слід шукати інформацію про освітні програми та гранти на навчання на офіційних сайтах університетів, в яких Ви маєте бажання навчатися.
Які організації варто моніторити?
Звичайно, багато залежить від Вашої сфери діяльності та наскільки вона співпадає із пріоритетами фонду чи організації, які надають грант. Проте широковідомі організації, які доволі системно працюють саме з Україною, подані нижче – беріть на озброєння! 

Також слід шукати інформацію про освітні програми та гранти на навчання на офіційних сайтах університетів, в яких Ви маєте бажання навчатися.

Які організації варто моніторити?
Звичайно, багато залежить від Вашої сфери діяльності та наскільки вона співпадає із пріоритетами фонду чи організації, які надають грант. Проте широковідомі організації, які доволі системно працюють саме з Україною, подані за посиланням – беріть на озброєння! 

Актуальні пропозиції щодо навчання/ стажування у закордонних начальних закладах можна знайти на сторінці Відділу академічної мобільності та Відділу міжнародних зав’язків

Пропозиції потрібно читати уважно. Там зазвичай чітко пишуть вимоги до аплікантів; вимоги до володіння іноземними мовами; перелік необхідних документів; вимоги до мотиваційних листів та рекомендацій. Якщо Ви не відповідаєте певним вимогам, не витрачайте свій час на підготовку документів.

Коли Ви отримуєте запрошення на навчання/стажування у закордонних начальних закладах, Ви маєте подати до відділу академічної мобільності (червоний корпус, к. 222) не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду на навчання/стажування наступні документи:

1. ЗАЯВА (форма заяви) пишеться студентом і візується-погоджується завідувачем кафедри та деканом факультету. Якщо студент отримує стипендію і поїздка відбувається без збереження стипендії в Університеті, на заяві ставиться погодження (підпис) у відділі нарахування заробітної плати та стипендії (Сектор нарахування стипендії: +38 (044) 239-33-50).

Дати від’їзду та приїзду, зазначені у заяві, мають збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин.

2. ЗАПРОШЕННЯ, його ПЕРЕКЛАД. Оригінал або завірену координатором відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету (завідувач кафедри/заступник декана) копію запрошення з вказаними фінансовими умовами перебування на навчання/стажування до закордонного вищого навчального закладу або до відповідної наукової установи та його завізований викладачем іноземної мови кафедри іноземних мов, яка забезпечує викладання на факультеті, або перекладач бюро перекладів переклад українською мовою.

3. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК (форма індивідуального графіку) із вказаними орієнтовними датами складання сесії по поверненню та із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету.

4. ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Договір про участь за програмою академічної мобільності) (форма договору), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті або деканом факультету.

Період навчання/стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

5. ТРИСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Learning Agreement on Academic Mobility Program) оформлюється в тому разі, якщо студент навчатиметеся/проходитимете стажування в університеті-партнері КНУТШ (форма договору).

Якщо студент їде в рамках програми ERASMUS+, тристоронній договір студенту надсилає офіс, що координує цю програму в Україні (Learning Agreement) (зразок Learning Agreement для навчання за програмою ERASMUS+ за кордоном).

Зразок Сертифікату на визначення рівня мовної компетентності.

Період навчання/стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу академічної мобільності (mobility.knu@gmail.com), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

Після цього готується наказ про направлення на навчання/ стажування, після виходу якого студент може виїжджати  на навчання за програмою академічної мобільності.

Після повернення з навчання/стажування протягом 10 днів студент подає в деканат, на кафедру та до відділу академічної мобільності студент має подати до відділу академічної мобільності (червоний корпус, к. 222) такі документи:

1. ЗВІТ (форма) за весь період навчання/стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, завізований у встановленому порядку у закордонному закладі, де проходило навчання/стажування, завізований куратором програми академічної мобільності та печаткою закордонного закладу.

Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити. Звіт пишеться мовою, на якій реалізується програма академічної мобільності, підписується і завіряється у закладі, де відбувається реалізація програми. По приїзду за необхідності  звіт перекладається на державну мову, завіряється координатором факультету та подається у пакеті документів по поверненню.

2. КОПІЯ ДОКУМЕНТУ (Сертифікат, Диплом, Академічна довідка тощо), що засвідчує результати проходження навчання/стажування (Сертифікат, Диплом, Академічну довідку, виписку навчальних досягнень (Transcript).

3. КОПІЯ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ  із ідентифікаційною сторінкою,  ОБОВ’ЯЗКОВО!!! сторінками з відмітками про перетин УКРАЇНСЬКОГО кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою (за наявності). При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту.

4. Заяву про зміни до наказу (якщо дати відміток про перетин у закордонному паспорті не співпадають з датами, вказаними в заяві про від’їзд) (форма заяви).

Якщо у Вас виникають питання щодо Вашої відповідності умовам програми/заповнення документів тощо, можете звернутися до контактної особи по вашій кафедрі:

  • кафедра етики, естетики та культурології - Рогожа Марія Михайлівна rogozha@knu.ua;
  • кафедра логіки - Крикун Віталій Юрійович krikun_vitaly@knu.ua
  • кафедра історії філософії - Кириченко Михайло Сергійович kyrychenko.mykhailo@knu.ua
  • кафедра релігієзнавства - Фенно Ірина Миколаївна 
  • кафедра політології - Якімцова Тетяна Миколіївна polit_dep@ukr.net

[1] На навчання/ стажування можуть подаватися студенти лише денної форми навчання, зазвичай після завершення 1 курсу (тобто студент 1го курсу може подаватися на навчання/ стажування з нового начального року, на якому він буде вже студентом 2го курсу), якщо у грантових пропозиціях не вказано інакше.