Федорченко Володимир Миколайович

 
Кандидат політичних наук, доцент
Доцент кафедри політичних наук


ORSID id https://orcid.org/0000-0002-3864-9660

e-mailfvn65@ukr.net

Володимир Миколайович виступає експертом в галузі політичних наук.

Досліджує проблеми утворення, функціонування та трансформації політичних ідеологій, ідеологічного та політичного дискурсу, конвергенції соціально-політичних доктрин, політичних цінностей, розвитку некласичних політичних ідеологій, проблеми трансформації політичних режимів, демократії та демократизації, функціонування політичних партій та партійних систем, еволюції політичних ідей в історії політичних вчень. Також досліджує проблеми теорії управління та публічного адміністрування, державного управління, публічної політики та місцевого самоврядування.

Викладає авторські курси:

- політичні ідеології;

- некласичні політичні ідеології;

- публічне управління та адміністрування;

- політологія. (здобувачам бакалаврського та магістрського рівнів ОП «політологія»

Володимир Миколайович всього має близько 70 наукових та навчально-методичних праць.