Живоглядова Ірина Вікторівна

(03.08.1961, м. Запоріжжя).

Кандидат філософських наук, доцент.

Кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: eec_dep@univ.kiev.ua

 

Закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка 1988 р., аспірантуру на кафедрі етики, естетики та культурології — 1991.

Працює в університеті з 1992 р.: асистент, доцент кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету.

Головні напрями наукових досліджень: естетичні проблеми творчості, історія та теорія світової культури, всесвітня історія мистецтва. Викладає курси «Естетика», «Культурологія», «Історія світового мистецтва» та спецкурси «Естетичні проблеми творчості», «Теоретичні проблеми сучасної культури», «Культура США і Канади».

Співавтор 1 монографії, 2 навчальних посібників, автор близько 20 наукових та науково-методичних праць.

Основні наукові праці:

1. Американське мистецтво ХVІІІ-ХІХ ст. і формування соціально-психологічних основ американського характеру // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. — Вип.6. Ч.1. — К., 2001.

2. Художня творчість як об’єкт естетичного аналізу (методологічні проблеми вивчення) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Зб. наук. праць. — Вип. 7. Ч. 2. — К., 2001.

3. Людина на шляху до себе (До проблеми системного культурологічного аналізу) // Вісн. Черкаського університету. Серія філософія. — Вип. 51. — Черкаси, 2003.

4. Актуальні проблеми сучасної української естетики // Філософська та політологіч¬на освіта в Україні на перетині тисячоліть. — К., 2007.(у співавт.)

Вчений секретар Спеціалізованої ради Д 26.001.28 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.