ОСТРОЗЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Острозька академія»

Кафедра культурології та філософії

Рада молодих учених НаУОА

СНТ «Академік»

 

 

 

Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих учених

 

ОСТРОЗЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ

 

24 березня 2022 року 

(м. Острог, змішаний формат – очно+онлайн Google Meet)

 

Передбачається обговорення таких загальних проблем:

 

 1. Культурологія в системі гуманітарного пізнання;
 2. Сучасні методології культурологічних досліджень;
 3. Історія української та зарубіжної культури;
 4. Теорія культури
 5. Цифрова гуманітаристика;
 6. Культурні виміри інформаційного суспільства;
 7. Традиційна культура, етнологія, етнографія;
 8. Міжкультурна комунікація в епоху глобалізації;
 9. Сучасна масова культура;
 10. Українська культура в часи гібридних загроз;
 11. Культурна політика і діяльність культурних інституцій;
 12. Культурний менеджмент
 13. Філософія культури
 14. Історія та теорія мистецтва.

 

 

Маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем сучасної культурології, філософії культури та мистецтвознавства, а також різні підходи до дослідження культури, тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, соціологів, філологів, мистецтвознавців тощо.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська

 

Заявки (форма заявки додається) на участь в конференції та тези надсилати до 15 березня 2022 р. за адресою:

     Кафедра культурології та філософії,

Національний університет «Острозька академія»,

вул. Семінарська 2.

м. Острог, Рівненська обл. 35800

  або на е-mail:  culturology.oa@gmail.com (тему листа обов’язково вказати «Конференція-2022»)            

 

 

 

Вимоги тез:

Планується підготовка електронного збірника тез конференції. Електронний варіант тез слід надсилати на електронну адресу конференції: culturology.oa@gmail.com Обсяг тез – до 3 стор. А4 (усі поля 3 см.). Формат файла .doc. Текст форматувати відповідно до вимог: міжрядковий інтервал 1,5, шрифтом Times New Roman, 14 кегль, абзац автоматично 1,25. На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, а  справа ім’я та прізвище автора. Наступний рядок назва тез доповіді – великими літерами, розміщення по центру. У разі потреби посилання давати за зразком [2, с. 45]. Оформлення літератури здійснювати відповідно до чинних бібліографічних вимог. 

 

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 грн. (включає макетування електронного збірника, підготовку програми конференції, інші організаційні витрати). 

 

 

 

Заявка

На участь у конференції

 

Прізвище, ім’я: 

Університет (інституція):

Статус (студент, аспірант, рік навчання, факультет, науковий ступінь, вчене звання):

Адреса:

Тел.:

E-mail:

Тема доповіді:

Із запропонованих наукових напрямків для мене становить інтерес:

 

 

 

Координатор конференції:

066 9300489 – Шевчук Дмитро Михайлович

 

 

Запрошуємо до участі!