Заруцька Олена Анатоліївнакандидат філософських наук, доцент

Головні напрямки наукових досліджень: історія української та зарубіжної культури; культурологія; ісламознавство; релігієзнавство.

 

Викладає авторський курс «Українська та зарубіжна культура» здобувачам бакалаврського рівня: Інституту філології, географічного, механіко-математичного та факультету соціології.

 

Стажування та підвищення кваліфікації: 

Підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетенцій викладача, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021 р. (свідоцтво).

 

ORCID ID 0000-0003-2024-4662 

Є автором/співавтором близько 25 наукових праць, в тому числі статей та науково-методичних праць.

Більш детально з працями автора можна ознайомитися у базі публікацій:

КНУТШ: dsr.univ.kiev.ua

НБУ імені В. Вернадського://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0047750

 

e-mail: o.a.zarutska@ukr.net

телефон кафедри: 044-339-34-67