Омельченко Вікторія Юріївнакандидат філософських наук,

асистент 

Досліджує проблеми філософсько-правових вчень Університету Св. Володимира; української культури як основи гуманітарної політики і підгрунття осмисленої стратегії національної безпеки України; причин і наслідків втрати інституційної пам’яті та стратегії побудови ефективної роботи державних інституцій; суті політичних міфів як прикладної міфології. До сфери наукових інтересів належить: українська культура, культурна та гуманітарна політика, історія української філософії, філософсько-правові вчення Університету Св. Володимира, суспільні інститути, політичний міф та стратегічна аналітика. 

 

Викладає авторські курси: «Українська та зарубіжна культура» здобувачам бакалаврського рівня за ОП  «Право», «Кібербезпека», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Телекомунікації та радіотехніка», «Інженерія програмного забезпечення», «Математика», «Туризм», «Географія», «Хімія», «Філологія (прикладна лінгвістика)», «Філологія», за ОП «Політологія». «Сучасна українська культура» здобувачам магістерського рівня за ОП «Культурологія».

 

Вікторія Юріївна є автором понад 85 наукових, науково-методичних праць та навчального посібника у співавторстві.

 

Стажування:

 

-       Польсько-Український центр гуманітарних досліджень, Інститут Філософії Зеленогурського університету (м. Зелена Гура,  Польща, 2018 р.), сертифікат

-       КНУТШ підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK березень 2021, сертифікат

 

ORCID: 0000-0001-7589-7834

Більш детально про наукові інтереси автора в базі наукових публікацій КНУТШ   dsr.univ.kiev.ua

та в базі публікацій НБУ імені В.Вернадського   http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0540203

 

Google Академія – Gogle Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=RInlO1cAAAAJ&hl=ru

e-mail: victoria.007.omelchenko@gmail.com