Бежнар Ганна Петрівна


Кандидат філософських наук, доцент кафедри української філософії та культури

e-mailbeznar.anna@gmail.com

ORCID ID     0000-0002-4516-352Х

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Політологія», політолог, викладач соціально-політичних та філософських дисциплін (2001)

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук, 2005, спеціальність «історія філософії»

Посада

Доцент кафедри української філософії та культури

Начальні дисципліни

Історія української філософії

Історія української та зарубіжної культури

Теорія масової культури

Стажування:

Польсько-український центр гуманітарних досліджень (Зеленогурський університет, м. Зелена Гура, Польща, 2019 рік), сертифікат

Досліджує:

Феномен масової культури, взаємозв’язок літератури та філософії, екзистенційність української літератури, творчість В.Винниченка в контексті української філософської культури.

 Основні публікації:

  1. Бежнар Г.П. Українська література революційної доби: перспектива століття // Політологічний вісник: збірник наукових праць. - Випуск 73. - К., 2014. - С.82-91.
  2. Бежнар Г.П. Екзистенційність як парадигма української літератури ХХ століття // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць - К. : ПП «Видавниц- тво «Гілея», 2014. - Вип. 83 (4).С.312-317.
  3. Проблема людини у літературно-філософській спадщині В. Винниченка // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - № 1-2 (13-14). - С.179-184.
  4. Теорія масової культури: курс лекцій Навчальний посібник [електронне видання]. 2020. - Режим доступу: http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Kafedry/Ukrainian_philosophy/МК_Бежнар.pdf
  5. Bezhnar, G. THE PROBLEM OF NATIONAL SELF-DETERMINATION IN THE LEGACY OF VOLODYMYR VYNNYCHENKO. International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», April 21-22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021, р.  94-96.
  6. Bezhnar G., Omelchenko V., Semykras V., Turenko V., & Zarytska O. (2021). Ensuring the on the beginning metaphilosophy: «Antique Project». Laplage in Journal, 7(Extra-A), p.19-25.