Левчук Лариса Тимофіївна

 

(21.08.1940, м. Київ).

Доктор філософських наук, професор.

Кафедра етики, естетики та культорології

Тел.: 239-34-79

E-mail: eec_dep@univ.kiev.ua

 

Закінчила історико-філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка 1962 р.

Працює в університеті з 1962 р.: асистент, доцент кафедри етики, естетики та логіки, доцент, професор, завідувач кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету.

Головні напрями наукових досліджень: специфіка естетичного знання, художня твор¬чість, тенденції розвитку естетики ХХ століття (української та західноєвропейської), психоаналіз та художня творчість. Здійснює наукове керівництво роботою аспірантів та докторантів, підготувала більше 60 кандидатів та докторів наук. Викладає курс «Естетика», спецкурси «Історія та теорія творчого процесу», «Психоаналіз З. Фрейда: історія та сучасність».

В науковому доробку — 150 наукових та науково-методичних праць. Автор 8 одноосібних монографій, 7 підручників у співавторстві, 2 одноодноосібних навчальних посібників.
Основні наукові праці:

1. У творчій лабораторії митця. — К., 1978.

2. Психоанализ и художественное творчество (словацькою мовою). — Братислава, 1983.

3. Психоанализ: от бессознательного к «усталости от сознания». — К., 1989.

4. Західноєвропейська естетика ХХ століття. — К., 1997.

5. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. — К., 2002.

У 1983—2004 рр. — голова спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка по захисту кандидатських та докторських робіт з етики та естетики, з 1985 до т.ч. — член низки інших спеціалізованих вчених рад. Член редколегій наукових фахових збірників. Член підкомісії з культурології Міносвіти і науки України.

Нагороди:

Нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «За трудовое отличие».