• Домашня
  • Новини
  • Звіт про проходження науково-дослідницької практики магістрами

Звіт про проходження науково-дослідницької практики магістрами

Звіт про проходження науково-дослідницької практики магістрами 2 курсу спеціальності 034 "Культурологія" на засіданні кафедри 10.03.2021.
База проведення практики: Український інститут національної пам'яті.

Результати захисту практики: «відмінно» - 9 «добре» - 2 «задовільно» - 0 «не з’явилось» - 0 «не допущено» - 0
Недоліків в організації, проведенні та захисті науково-дослідної практики виявлено не було.
Висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності проходження науково-дослідної практики: в цілому науково-дослідна практика студентами 2 курсу ОР «Магістр» філософського факультету спеціальності «Культурологія» пройшла на належному рівні.
Також відбувся звіт аспірантів спеціальності 034 "Культурологія" за поточний період роботи 10.03.2021