• Домашня
  • Новини
  • «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»

«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»

 

Наш Університет є учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», організатором якого є Американські Ради з міжнародної освіти, Міністерство освіти і науки України та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Метою даного проєкту є розробка та впровадження інструментів з оцінки і моніторингу академічної доброчесності в закладах вищої освіти України.
Одним з перших етапів дворічної роботи є проведення внутрішнього інституційного аналізу та прийняття управлінських рішень на основі проаналізованої інформації. Впродовж грудня-січня Університет бере участь у масштабному опитуванні викладачів та здобувачів освіти щодо академічної доброчесності в Університеті.
До аналізу анкет будуть долучені американські колеги, які допоможуть виявити сильні та слабкі сторони існуючої системи забезпечення академічної доброчесності в Університеті та запропонувати шляхи її подальшого вдосконалення. Для якісного аналізу необхідно забезпечити максимально можливу кількість відповідей.
просимо студентів відповісти!