• Домашня
  • Новини
  • Вийшов збірник "Українські культурологічні студії" № 1(4)/2019

Вийшов збірник "Українські культурологічні студії" № 1(4)/2019


Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" – рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відображає найвагоміші результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі культурології, що маютьважливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури. Індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Ulrichweb, Open Academic Journal Index, Research Bable, Google Scholar.Програмні цілі та тематична спрямованість збірника: розвиток культурологічного знання в Україні; висвітленняактуальних проблем сучасної культурології; популяризація культурологічної проблематики; залучення молодих науковцівдо сучасного культурологічного дискурсу; публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших ВНЗ у галузі культурології.Друкується два рази на рік. 

Посилання: http://www.ucs-univ.kiev.ua/index.php/ua/arkhiv/2-uncategorised/141-issue1-5