• Домашня
  • Новини
  • Вийшов збірник "Українські культурологічні студії" №2(3)/2018

Вийшов збірник "Українські культурологічні студії" №2(3)/2018


Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" – рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відображає найвагоміші результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури. 

Програмні цілі та тематична спрямованість збірника: розвиток культурологічного знання в Україні; висвітлення актуальних проблем сучасної культурології; популяризація культурологічної проблематики; залучення молодих науковців до сучасного культурологічного дискурсу; публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших ЗВО у галузі культурології. Друкується два рази на рік. Індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Посилання: http://www.ucs-univ.kiev.ua/index.php/ua/arkhiv/2-uncategorised/103-issue1-3