• Домашня
  • Новини
  • Вийшов збірник "Українські культурологічні студії" № 1(1)/2017

Вийшов збірник "Українські культурологічні студії" № 1(1)/2017

Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ" - рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке відображає найбільш вагомі результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі культурології, що мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури.

Програмні цілі та тематична спрямованість збірника: розвиток культурологічного знання в Україні; висвітлення актуальних проблем сучасної культурології; популяризація культурологічної проблематики; залучення молодих науковців до сучасного культурологічного дискурсу; публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших ВНЗ у галузі культурології. Друкується два рази на рік.

Посилання на виспуск: http://www.ucs-univ.kiev.ua/index.php/ua/2-uncategorised/19-issue1