Косенко Дмитро Васильович

Косенко  
ауд. 308а 

  тел.: 239-33-83 
  e-mail: polit_dep@ukr.net
  
  

В 2009 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 2010 року по 2013 рік навчався в аспірантурі на кафедрі політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У лютому 2014 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса». З березня 2014 по серпень 2014 року працював політологом першої категорії держбюджетної науково-дослідної теми філософського факультету, а з вересня 2014 р. працює асистентом кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 


Наукові інтереси: політична влада, концепції демократії. 

Викладає нормативні курси: 
«Політологія» 
«Історія зарубіжних політичних вчень» 
«Історія та теорія демократії» 
Спецкурс: 
«Історія політичної думки» 

Опубліковано 20 наукових та науково-методичних праць. 

Нагороди: Лауреат премії НАН України для молодих вчених за цикл праць «Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса»