Руденко Сергій Валерійович


Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ОС «Магістр» за спеціальністю «Філософія» (2005)

Науковий ступінь вчене звання

доктор філософських наук (2013), доцент (2012)

Посада

Доцент кафедри української філософії і культури філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Навчальні курси

Історія української філософії

Вступ до спеціальності (культурологія)

Українська та зарубіжна культура

Філософія

Сфера наукових інтересів

Історія української філософії, історія української культури, філософія освіти, прикладна етика

Основні публікації

Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць.

Підручники:

Історія української філософії : підручник (до 175-річчя від заснування Київського університету) [авт. кол. Русин М.Ю., Огородник І.В., Бондар С.В., Руденко С.В. та ін.]. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 591 с. (2 д.а.)

Історія української філософії : підручник. [авт. кол. Русин М.Ю., Огородник І.В., Бондар С.В., Руденко С.В. та ін.]. – К. : Академвидав, 2008. – 622 с. (2 д.а.)

Культурологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів [кол. авторів; за ред. А.Є. Конверського]. – Харків : Фоліо, 2013. – 863 с. (2 д.а.)

Наукові монографії:

Руденко С.В. Історія української філософії та її раціональні реконструкції / С.В. Руденко // Філософія та політологія у структурі сучасного гуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспек­ти) : монографія [Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Буг­ров, С.В. Руденко та ін.] – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 543 с. (2 д.а.)

Руденко С.В. Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії : монографія / С.В. Руденко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2012. – 279 с. (16,27 д.а.)

Руденко С.В. Філософські погляди В.П. Петрова / С.В. Руденко : монографія. – К. : ПАРАПАН, 2008. – 136 с. (7,91 д.а.)

Матеріали виступів:

Rudenko Sergii. History of Logic and History of Philosophy: methodological criteria of distinguishing / Sergii Rudenko // "Philosophy and Logic – 2013": International workshop (2013; Kyiv). International workshop "Philosophy and Logic – 2013", May 23 – 25, 2013: [abstracts] / ed. board: A. Konverskiy [et al.]. – K. : Publishing and polygraphic centre "Kyiv university", 2013. – P. 31-33.

Авторські свідоцтва:

Курс відолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №61228 від 14.08.2015 р.

Курс відеолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів природничих спеціальностей / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №61229 від 14.08.2015 р.