• Домашня
  • Новини
  • Захист кандидатської дисертації Загорулько Марії Анатоліївни

Захист кандидатської дисертації Загорулько Марії Анатоліївни

25 вересня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.28 відбудеться прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08 – естетика Загорулько Марії Анатоліївни на тему: «Естетичний тезаурус Чернігівського літературно-філософського кола доби українського Бароко».

Науковий керівник: Личковах В.А., доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського державного технологічного університету.

Офіційні опоненти:

Бондаревська І. А., доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та релігієзнавства національного університету «Києво-Могилянська академія».

Пушонкова О. А., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.