Аболіна Тетяна Георгіївна

Аболіна Т.Г.
Доктор філософських наук, професор, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

спеціальність 09.00.07 - етика.

Головні напрями наукових досліджень : моральнісна культура, її історична типологія, практична етика.

Основні наукові публікації:

1.Прикладная этика: статус, проблемы, перспективы // Соціальна етика: теоретичні та прикладні проблеми. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2010. – С.6-14.

2. Вступне слово / Соціальна  етика: теоретичні і прикладні проблеми. Збірник наукових статей .  –К.: Друкарня ун-ту «Україна», 2012. - C.3-10.

3.Парадокси довіри та її невідворотність в життєвому світі людини / (в співавтор. з Заболотною В.О.) / Соціальна  етика: теоретичні і прикладні проблеми. Збірник наукових статей .  –К.: Друкарня ун-ту «Україна», 2012. - С.47-55.