• Домашня
  • Новини
  • Круглий стіл «Видатні постаті та ідеї вітчизняного релігієзнавства»

Круглий стіл «Видатні постаті та ідеї вітчизняного релігієзнавства»


Круглий стіл

«Видатні постаті та ідеї вітчизняного релігієзнавства»

До 55-ї річниці створення кафедри історії і теорії атеїзму 

16 квітня 2014 р. 


Теми виступів:

1)    Є.А. Харьковщенко «Основні етапи розвитку кафедри релігієзнавства».

2)    А.М.Колодний «В.К. Танчер – теоретик проблем атеїстичного релігієзнавства».

3)    В.І. Лубський «Володимир Карлович Танчер: особистісні якості».

4)    Л.О.Филипович «Українське релігієзнавство в міжнародному науковому просторі».

5)    О.І.Предко «Започаткування психології релігії в Університеті Св. Володимира: І.Сікорський про релігійну епідемію».

6)    А.В. Арістова «Ісламознавчі розвідки в стінах університету: внесок кафедри релігієзнавства».

7)    З.В. Швед «Методологічні основи сучасного українського релігієзнавства».

8)    П.Ю.Павленко «Михайло Поснов (1873-1931) -основоположник вітчизняного історико-критичного вивчення християнства, засновник релігієзнавчої думки в Київському Університеті Св. Володимира».

9)    О.В. Сарапін «Філософія релігії в Університеті Св. Володимира».

10) М.Ю.Бабій «Свобода совісті: теоретичний і практичний аспект. Український вимір».

11) Г.В.Середа «Проблеми свободи совісті в творчості О.В.Огнєвої».

12) В.В. Климов «Ідея подолання спадщини «вульгарного атеїзму» у педагогічній та науково-практичній діяльності кафедри історії і теорії атеїзму КДУ в 70-ті рр. ХХ ст.».

13) В.М.Козленко «Персональний рівень вітчизняного релігієзнавства: випускники кафедри».

14) П.Л. Яроцький «Деклерикалізація і децентралізація: ключові критері їх реформування церкви папою Франциском».

15) .Л.Г.Конотоп «Сучасні релігійні процеси в Україні і Росії»

16) О.В.Горкуша «Релігійна свідомість як предмет змагань чи мета співробітництва. академічної філософії релігії та теології (специфіка вітчизняного підходу та сучасність)».

17) О.С.Пасічник «Релігієзнавчий здобуток В.К.Танчера»

18) Г.М. Кулагіна-Стадніченко «Церква з народом» videlicit «народна Церква» в історії та реаліях сьогодення».

19) В.В. Титаренко «Харизматизм в полі уваги українських релігієзнавців».

О.В.Бучма «Філософські виміри взаємозв’язку релігії і права».