Кондратьєва Ірина Владиславівна

 доктор філософських наук, доцент,
професор кафедри

Кафедра релігієзнавства: ауд.309, тел. 239-33-34
e-mail: religia@ukr.net

Керівник центру виховної роботи

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ауд. 200 (Головний корпус)

Тел. (044) 239 32 80

e-mail: kondratieva@knu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3571-1681

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ttktLUIAAAAJ&hl=uk

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57884299400&origin=recordpage

Researcher ID: http://www.webofscience.com/wos/author/record/GNP5515-2022 

Працює на кафедрі з 1982 року. В 1990 році закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в 1996 році закінчила аспірантуру філософського факультету, в 1998 році захистила кандидатську дисертацію «Морально-етичні погляди мислителів Київської духовної академії (друга половина ХІХ початок ХХ ст.). З 1998 року асистент кафедри релігієзнавства, з 2002 року доцент кафедри релігієзнавства. В 2013 році захистила докторську дисертацію «Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій» з 2014 року професор кафедри релігієзнавства.

В 2002-2004 рр. вчений секретар Експертної Ради ВАК України (спеціальності -філософія, політологія, соціологія), отримала Подяку від Голови ВАК України за сумлінну працю. В 2002-2009 роках заступник декана філософського факультету з виховної роботи, з 2017 року по теперішній час керівник центру виховної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Етичної комісії (постійної) Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор понад 110 наукових і науково-методичних праць, серед яких монографія «Давні Східні Церкви: ідентифікація, історія, сучасність» (2012), співавтор 4-х монографій (2004, 2009, 2010, 2020), 3-х підручників ( 2002, 2005, 2006) та 11 навчальних посібників (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2017), має низку публікацій у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Підготувала шість кандидатів філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.

Член редколегії журналу «Соціогуманітарні проблеми людини» Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороджена - Подякою Президії національної академії наук України (2022), Подякою Ректора (2021), Нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2019), Подякою Президента України (2009), Подякою Ректора (2009), Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004).

Брала участь в проєктах:

• Prometheus: QIRIM101 Qırım: Крим – це ми (2021) Модуль 3. https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+QIRIM101+2021_T2/about

• До 300 років Григорія Сковороди спецпроект # Твій КНУ «Розмови за токайським і пармезаном». Релігія. https://www.youtube.com/watch?v=0Fen642voc0 

Головні напрямки наукових досліджень

• Історія релігії

• Історія християнства

• Історія церкви

• Проблеми релігійної етики

• Іконологія

• Біблієзнавство

Читає курси

• Релігієзнавство

• Історія релігій світу

• Релігійна етика та аксіологія

• Іконологія

• Орієнтальне християнство в сучасному світі

Співавтор виданий кафедрою підручників, навчальних посібників та програм. Загальна кількість наукових та науково-методичних публікацій більше 110.

Вибрані наукові праці

• Давні Східні Церкви: ідентифікація, історія, сучасність. Монографія. К.: «Видавничий дім Дмитра Бураго». 2012. 508 с. http://religdep.univ.kiev.ua/index.php/vidannya/159-kondrateva-i-v-davni-skhidni-tserkvi-identifikatsiya-istoriya-suchasnist.

• The Importance of the Cultural and Religious Components in Higher Education. Journal of Higher Education Theory and Practice.. Volume 22. Issue 11. 2022 P.114-122. DOI: 10.33423/jhetp.v22i11.5417 ISSN: 21583595 Indexing Information: Scopus.

• Lubomyr Huzar as the patriarch of the UGCC and a model of morality of modern Ukraine. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 2 (92), 2022. P. 5-15. DOI. 10.35433/PhilosophicalSciences.2(92).2022.5-15

• The role of religion in the formation of solidarity and social cohesion in independent Ukraine. Схід. 2022. Том 3 (4). С. https://doi.og/10.21847/1728-9343.2022.3(4).270031

• Рослинна образність в естетиці культових практик Вірменської Апостольської Церкви. Софія

• Методологія Романа Інгардена у дослідженні релігійного мистецтва. Українознавчий альманах.

• Релігійні цінності та права людини: особливості кореляції. Софія. 2020. Вип. 1 (15). С.17-20

• Ідентичність п’ятидесятництва в богословській рефлексії. Практична філософія. 2018 (№69), № 3. С. 110-115

• Особливості формування інституцій церкви Cходу. Гілея : науковий вісник. 2018. Вип. 135,(№ 8 ). С. 175-179

• Ідейні витоки етичної доктрини київських академістів. Українські культурологічні студії. 2018. Вип. 1 (2) – С. 9-15

• Едеська і нісібінська школи та сирійська богословська традиція. Софія. 2018. Вип. 1 (10). С. 17-21

• Специфіка наукового та конфесійного сприйняття інституцій орієнтального християнства. Мультиверсум. Філософський альманах. 2013. Вип.2 (120). С.152-160

• Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2013. Вип.111. С. 21-25

• Виникнення та історичні трансформації Маланкарської Православної Церкви. Гілея : науковий вісник. 2013. Вип. 72 (№ 5 ). С. 561-566

• Християнізація Вірменії та оформлення інституціональних осередків. Вісник Дніпропетровського університету. 2013. Т. 21, № 9/2. С. 155-161.

• Інституції орієнтального християнства: особливості найменування. Мультиверсум. Філософський альманах. 2013. Вип.1(119). С.196-207

• Конфесійно-політичні умови походження та існування Сирійської Православної Церкви Політологічний вісник. 2012 . Вип. 68. С. 97-108.