Склад спецради Д.26.001.282014-06-03

Левчук Лариса Тимофіївна

доктор філософських наук, професор, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - 09.00.08.

2014-06-03

Лубський Володимир Іонович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07.

2014-06-02

Малахов Віктор Аронович

доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім.Г.С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.07.

2014-06-01

Павлова Олена Юріївна

доктор філософських наук, професор, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08.

2014-05-31

Оніщенко Олена Ігорівна

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, спеціальність 09.00.08.

2014-05-30

Рогожа Марія Михайлівна

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, спеціальність 09.00.07.

2014-05-29

Сіверс Валерій Анатолійович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність - 09.00.07.

2014-05-28

Сидоренко Лідія Іванівна

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07.

2014-05-27

Швед Зоя Володимирівна

доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - 26.00.01.

2014-05-26

Шульга Раїса Петрівна

доктор філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціології масових комунікацій Інституту соціології НАН України, спеціальність - 26.00.01.